Klimles

Tijdens de carnavalsvakantie gaan de klimlessen gewoon door…….

Op een ontspannen en speelse manier kennismaken met allerlei facetten van de klimsport.

De klimlessen zijn er voor de jeugd van 7 t/m 17 jaar. Onder begeleiding van ervaren instructeurs kunnen de kinderen wekelijks gedurende 1½ uur klimles volgen. De instructeurs volgen de vorderingen van het kind nauwgezet. Afhankelijk van de wensen van het kind zelf en zijn of haar capaciteiten worden ze na enige tijd ingedeeld in een groep waar ze het beste tot hun recht komen.

De kinderen hoeven voor deze lessen niet meteen materiaal aan te schaffen, dit kan bij ons worden gehuurd. Alleen gymschoenen en sportieve kleding zijn noodzakelijk.

Wat wordt er in de klimlessen zoal geleerd:

  • klimmen (veiligheid, techniek, souplesse, blessurepreventie)
  • veilig zekeren (met assistentie van een instructeur)
  • speciale klimtechnieken

Wanneer vinden de lessen plaats?

woensdagavond:

 • 1e groep (jongste kinderen) 18:00 – 19:30 uur

vrijdagavond:

  • leeftijd 7 t/m 9 jaar – groep A – 17.30 tot 19.00 uur
  • leeftijd 10 t/m 11 jaar – groep B – 18.15 tot 19.45 uur
  • leeftijd 12+ groep D – 19.45 tot 21.30 uur

 

Weet je niet zeker of de klimles iets voor jouw kind is.
Neem dan eerst een proefles. Proeflessen zijn op de eerste vrijdag van de maand. Vooraf aanmelden is wel

Vanaf het schooljaar 2019/2020 gelden de volgende tarieven:

 • proefles incl huur klimmateriaal € 9,00
 • halfjaar 1 klimles per week zonder huur van klimmateriaal € 155,00
 • halfjaar 1 klimles per week met huur van klimmateriaal € 215,00
 • jaar 1 klimles per week zonder huur van klimmateriaal € 295,00
 • jaar 1 klimles per week met huur van klimmateriaal € 410,00
 • halfjaar 1 klimles per week en woensdag training wedstrijdgroep € 290,00
 • jaar 1 klimles per week en woensdag training wedstrijdgroep € 550,00

Bij de combinatie klimles en wedstrijdgroep is het inbegrepen om vrij te komen trainen tijdens de openingsuren van de hal.

Bij meer dan 1 kind per gezin geldt op bovenstaande abonnementen vanaf het 2e kind een korting van 10%.

Klimcentrum Yellow-Stone – ALGEMENE VOORWAARDEN KLIMLESSEN

1. Inschrijvingen gelden voor de duur van een volledig studiejaar, gelijklopend met de door de Rijksoverheid vastgestelde data betreffende de schoolvakanties voor de Regio Zuid

2. Een studiejaar bevat in principe 38 lesweken, afhankelijk van de schoolvakanties e.d.  garandeert Klimcentrum Yellow-Stone u minimaal 36 lessen.

3. De tarieven zijn gebaseerd op een heel schooljaar.

4. Wanneer u inschrijft voor meer of minder lessen, dan wordt een evenredige verrekening van het tarief toegepast op basis van het jaartarief.

5. Restitutie van lesgelden of ontheffing van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk in één of meerdere van de volgende gevallen:

a. bij ziekte of blessure langer dan vier aaneensluitende lesweken, gedurende de periode van ziekte of blessure direct volgend op de eerste vier weken;

b. bij verhuizing over een grote afstand.

6. Een verzoek voor restitutie van lesgeld of ontheffing van de betalingsverplichting dient schriftelijk te geschieden.

7. Tussentijdse ontbinding van de lesovereenkomst is alleen mogelijk 3 maanden na de datum van de eerste les. Hierbij geldt een opzegtermijn van ten minste drie weken. Een verzoek tot ontbinding van de lesovereenkomst onder deze voorwaarde dient schriftelijk, minimaal drie weken van te voren, te worden ingediend bij de docenten.

Betaling van het lesgeld

1. Betalingen van lesgeld kan plaatsvinden in één termijn of in twee termijnen.

2. Na inschrijving ontvangt u een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag en het rekeningnummer. 

3. De inschrijving is pas geldig na overboeking van het verschuldigde bedrag.

4. Als gevolg van afrondingsverschillen kunnen er marginale afwijkingen plaatsvinden in de berekening.

5. Kosten welke gemaakt worden om niet betaalde lesgelden te kunnen innen, zijn voor rekening van de betalingsplichtige.

Lesuitval

1. Indien lessen uitvallen wegens overmacht kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het lesgeld.

2. Voor uitgevallen lessen wordt de mogelijkheid geboden deze in te halen.

Aansprakelijkheid

Klimcentrum Yellow-Stone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei verlies of beschadiging aan personen of goederen tijdens door Klimcentrum Yellow-Stone georganiseerde activiteiten