Cursussen

Door technische problemen zijn helaas alle inschrijving verloren gegaan. Onze excuses hiervoor. Stuur even een mailtje naar ys.agenda@gmail.com en zorgen dat de juiste persoon even contact met je opneemt.

 

Heb je nog nooit geklommen dan is het natuurlijk aan te bevelen dat je de introductie van de toprope cursus volgt. Het beste is natuurlijk de toprope cursus. Na, het succesvol, afronden van de toprope cursus krijg je een nkbv toprope pas die ook in andere hallen geldig en vaak ook noodzakelijk is

Bij ons bestaat de cursus uit 2 delen
De minimale leeftijd is 14 jaar

Deel 1 Introductie (€25)

In dit deel leer je veilig te zekeren en de basis van het klimmen
na afloop van de Introductie krijg je een pas waar je bij ons kan aan tonen dat je veilig kan klimmen(geld niet voor andere hallen)

Deel 2 Basis cursus (€60)

In dit deel gaan we verder in op de klimsport en krijg je onder andere

  • Verschillende materialen
  • Verschillende zekeringstechnieken
  • Touwtechniek
  • Klimtechniek


Deel 2 word afgesloten met een toets.
bij succes vol afronden van de toets krijg je het indoor toprope certificaat wat door heel Nederland geldig is

Deel 2 is niet te volgen zonder deel 1

Bij beide Delen is de prijs incl.

  • entree klimcentrum
  • huur klimmateriaal
  • instructeur

Inschrijven

Stuur even een mailtje naar ys.agenda@gmail.com en we zorgen dat de juiste persoon even contact met je opneemt, vast dank

 

Overige vragen

overige vragen kunnen gestuurd worden naar ys.agenda@gmail.com